Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sleep a lot en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Sleep a lot en Wederpartij. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Caroline Theeuwen voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sleep a lot zijn in te zien.
Advies en hulpmiddel en niet medisch
 • De informatie en diensten die door Sleep a lot aangeboden worden zijn een advies en een hulpmiddel, het is geen medisch of gezondheidsadvies. De dienst van Sleep a lot geldt niet als vervanging van medisch of ander professioneel advies van een gekwalificeerde zorgverlener. Sleep a lot zal doorverwijzen naar een medisch professional indien nodig. Indien je twijfelt over de gezondheid of de groei van je kind, neem dan altijd contact op met je huisarts of met je kinderarts.
 • Alle adviezen van Sleep a lot zijn erop gericht om het slaapgedrag van je kind te verbeteren. De adviezen zijn vrijblijvend, je bepaald zelf of je de adviezen toepast. Een consequente aanpak zal de grootste verbetering in het slaapgedrag van je kind teweegbrengen.
Veiligheid
 •  Het is altijd de bedoeling om de slaaptraining te laten plaatsvinden binnen een veilige slaapomgeving. Ik werk volgens de richtlijnen van de American Academy of Pediatrics (AAP, www.aap.org) voor veilig slapen. Ik volg daarmee alle internationale gezondheids-en veiligheidsprotocollen. Deze zijn gelijk aan de richtlijnen over veilig slapen van “JGZ-richtlijn Preventie Wiegendood”, deze kun je terugvinden op de website van de Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/preventie-wiegendood). Je gaat akkoord met het naleven van deze richtlijn gedurende onze samenwerking. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan zal niet met je kunnen samenwerken.
Informatievoorziening
 • De slaapcoaching zal alleen succesvol zijn indien er een correct en volledig beeld geschetst wordt over je kind en je situatie, zodat het advies en de informatie die je krijgt aangereikt compleet is.
 • Het is verplicht om Sleep a lot altijd op de hoogte te stellen van elke medische aandoening van je kind (ook als deze in eerste instantie niet relevant lijkt voor de slaapcoaching).
 • Sleep a lot zal zijn adviezen baseren op wetenschappelijke informatie en praktijkervaring op basis van kinderen in dezelfde leeftijd en ontwikkelingsstadium. Het komt soms voor dat je kind een andere aanpak nodig heeft op basis van zijn of haar temperament. Sleep a lot zal altijd op zoek gaan naar de beste oplossing voor je kind.
  Auteursrecht
  • De informatie die je van Sleep a lot ontvangt zijn op maat gemaakt voor jouw kind en jouw situatie. Het is niet de bedoeling om deze informatie te delen met andere partijen. Enerzijds vanuit het respect voor onze diensten, anderzijds omdat het een persoonlijk op maat gemaakt advies betreft en niet toepasbaar is bij een ander kind in een andere situatie of leeftijdscategorie.
  • De informatie die je ontvangt wordt in goed vertrouwen opgesteld en wordt gefundeerd door mijn opleiding, wetenschappelijk onderbouwde kennis en ervaring.
  • Alle rechten van intellectuele eigendommen van Sleep a lot worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten.
  Betaling en annulering Persoonlijke trajecten
  • Het persoonlijk slaap advies wordt pas geschreven na ontvangst van de betaling van de totaalsom van de factuur.
  • Door betaling van de totaalsom van de factuur ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Sleep a lot.
  • Annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor de afgesproken startdatum van het persoonlijke traject. Op het moment dat je het intakeformulier al ingevuld hebt, en de betaling hebt gedaan is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.
  • Indien het persoonlijke slaap advies verzonden is, wordt er geen terugbetaling gedaan. Er zal ook geen terugbetaling gedaan worden indien het persoonlijk traject niet zal worden opgestart of vroegtijdig zal worden stopgezet. In geval van aantoonbare overmacht of ziekte, zal bij hoge uitzondering een nieuwe startdatum gepland worden (uiterlijk 1 maand na de initiële startdatum).
  Betaling en annulering Losse sleep coach calls
  • Het losse sleep coach consult wordt voorbereidt na ontvangst van de betaling en het ingevulde intakeformulier
  • Door betaling ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Sleep a lot.
  • Kosteloos annuleren is mogelijk tot 3 werkdagen voordat het losse consult plaatsvindt.
  • Op het moment dat het intakeformulier al ingevuld is en de betaling al is gedaan, is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. In dat geval zal €20,- aan administratieve kosten in rekening worden gebracht.
  • Indien er te laat wordt geannuleerd voorzien wij ons het recht om het consult niet terug te betalen.
  E-books
  • Het online aangekochte e-books en de brochures met informatie die je ontvangt bij het volgen van 1 op 1 coaching mag in geen geval gedeeld of doorverkocht worden aan derden.
  Contact

  Sleep a lot is bereikbaar voor vragen of opmerkingen via hello@sleepalot.nl

  logo sleep a lot

  hello@sleepalot.nl | Privacy Verklaring | Algemene Voorwaarden

  Op kantooruren bereikbaar op 06-43255566